thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Mẫu Văn Bản

Mẫu Văn Bản

Nghị định 108/2018 Bổ sung nghị định 78/2015 về Đăng ký kinh doanh, ngành nghề

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 108/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018 ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ... 

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế đối với Doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế cần phải đáp ứng theo quy định tại Nghị định  68/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2016  QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ, KHO BÃI, ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN Đăng ký kinh doanh Với các thông tin như sau: Nghị định... 

Nghị định 69/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh mua bán nợ của doanh nghiệp

Từ ngày 01/07/2016 Doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ phải thực hiện các quy định được nêu tại Nghị định 69/2016 quy định VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ . Doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ cần đáp ứng. – Mức vốn điều lệ công ty, vốn đầu tư ( đối với công ty nước ngoài) tối thiểu là 100 tỷ... 

Nghị định 96/2015 ND-CP quy định về con dấu doanh nghiệp

BRAVOLAW xin gửi tới quý khách Mẫu văn bản mới nhất quy định về con dấu doanh nghiệp Nghị định 96/2015 ND-CP Hiện nay Nghị định 96/2015 ND-CP đã có hiệu lực thi hành quy định cụ thể chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật Doanh nghiệp.Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan,... 

Nghị định 78/2015 NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh

Từ ngày 01/11/2015 Nghị định 78/2015 đã có hiệu lực thay thế cho các nghị định về doanh nghiệp đã ban hành trước đó như nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định... 
Copyright © 2013-2023 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap