thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Cầu Giấy

Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Cầu Giấy

Công ty tư vấn Bravo với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh có nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp quý khách hàng các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Cầu Giấy.

1. Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh tại Cầu Giấy.

Thay đổi giấy phép kinh doanh là thay đổi các nội dung ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp, nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh tại cầu giấy báo gồm như sau:

– Thay đổi tên công ty, doanh nghiệp.

– Thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp.

– Thay đổi nghành nghề kinh doanh.

– Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi vốn đầu tư, tăng vốn giảm vốn.

– Tha đổi thành viên do sang nhượng, chuyển đổi cổ phần.

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Thay đổi chủ sở hữu.

thay đổi giấy phép kinh doanh tại cầu giấy

thay đổi giấy phép kinh doanh tại cầu giấy

2. Quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh tại Cầu Giấy.

Công ty, doanh nghiệp thay đổi giấy phép kinh doanh tại cầu giấy tiến hành soạn hồ sơ theo nội dung sau:

– Soạn biên bản họp hội đồng thành viên, biên bản

– Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại  cầu giấy.

– Lập báo cáo tài chính đổi với trường hợp tăng giảm vốn.

– Hợp đồng chuyển nhượng/mua bán doanh nghiệp.

– Giấy chứng nhận vốn góp với trường hợp tiếp nhận thành viên mới, phát hành cổ phiếu ra bên ngoài.

 

Rate this post
Bạn đang xem Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Cầu Giấy hoặc Thay doi giay phep kinh doanh tai Cau Giay trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap