thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty, Thay đổi người đại diện » Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty Cổ Phần

Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty Cổ Phần

Mỗi một công ty đều có người đại diện theo pháp luật. Nhưng trong một số trường hợp cần phải thay đổi người đại diện theo pháp luật. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần được quy định ra sao trong Luật Doanh nghiệp? Luật Bravolaw sẽ lý giải cho bạn vấn đề trên qua bài viết dưới đây.

Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty Cổ Phần

1. Khái niệm

  • Theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”
  • Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP

  • Theo khoản 1 Điều 50 Nghị  định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

  • Số lượng: 01 bộ

Đọc thêm: Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

3. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính

Bước 2: Xét tính hợp lệ của hồ sơ

Sau 03 ngày khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp tiến hành nhận kết quả thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trên đây là những quy định của pháp luật về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Mọi thắc mắc liên quan tới thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật nói riêng, thay đổi đăng ký kinh doanh nói chung quý vị hãy liên hệ ngay tới Luật Bravolaw theo số 1900 6296 để được các chuyên viên luật, luật sư nhiều năm kinh nghiệm giải đáp và hỗ trợ.

Rate this post
Bạn đang xem Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty Cổ Phần hoặc Thay doi Nguoi dai Dien Theo Phap Luat Cong Ty Co Phan trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty, Thay đổi người đại diện

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap