thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Thay đổi số CMND trên giấy phép kinh doanh

Thay đổi số CMND trên giấy phép kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của Doanh Nghiệp có sự thay đổi về số hặc thông tin CMND. Doanh Nghiệp đang muốn thay đổi CMND trên giấy phép kinh doanh của người đại diện pháp luật nhưng chưa rõ các bước thủ tục.
Bài viết này sẽ hướng dẫn cho Doanh Nghiệp chi tiết các bước làm hồ sơ thủ tục thay đổi thông tin CMND của người đại diện pháp luật ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh.
Thay đổi số CMND trên giấy phép kinh doanh

Thay đổi số CMND trên giấy phép kinh doanh

Bài viết mới:

Quy định chung

Điều 12 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau

Điều 12. Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:
1.Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
2. Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;
3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Xem thêm bài viết Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Thủ tục thay đổi số CMND của người đại diện pháp luật ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ
Hồ sơ gồm:
1. Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục II-5);
2. Bản sao y công chứng thẻ căn cước công dân/ chứng minh nhân dân mới của người đại diện theo pháp luật ( Sao y chưa quá 3 tháng);
3. Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (trong trường hợp người đi nộp hồ sơ không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).
Bước 2: Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh của sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh , thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.
Bước 3: Sau3-5 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ, Sở KHĐT sẽ cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đã thay đổi thông tin CMND của người đại diện pháp luật.
Bước 4: Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh đã thay đổi thông tin CMND của người đại diện pháp luật, Doanh Nghiệp mang ra ngân hàng nơi Doanh Nghiệp mở tài khoản ngân hàng để cập nhật thông tin CMND mới.
Trên đây là những bước chi tiết về việc thay đổi chứng minh nhân dân trên đăng ký kinh doanh, nếu có bất kỳ thắc mắc cần được giải đáp xin vui lòng liên hệ với Bravolaw qua tổng đài 1900.6296 để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc nhé!
Rate this post
Bạn đang xem Thay đổi số CMND trên giấy phép kinh doanh hoặc Thay dỏi só CMND tren giáy phép kinh doanh trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap