thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi tên công ty » Dịch vụ tư vấn hỗ trợ Thay đổi tên công ty

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng đặt tên như thế nào cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014, phù hợp với loại hình, nghành nghề kinh doanh và phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược kinh doanh… là cả một nghệ thuật. Chúng tôi sẽ giúp bạn chọn được cái tên phù hợp và bạn ưng ý nhất.

Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty được quy đinh rất rõ tại điều 41 Nghị định 78/2015 của Luật Doanh Nghiệp có nêu như sau:

 1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:
 2. a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 3. b) Tên dự kiến thay đổi;
 4. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sởhữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

 1. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
 2. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi tên công ty gồm:

 1. Giấy phép kinh doanh bản chính
 2. Giấy Mã số thuế bản chính (nếu có)
 3. Tên công ty dự kiến thay đổi: Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh và viết tắt (nếu có)
 4. Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty
 5. Thông báo đổi tên của doanh nghiệp

Thời gian thực hiện thay đổi tên công ty do BRAVOLAW thực hiện là  5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

BRAVOLAW Hướng dẫn thay đổi ngành nghề kinh doanh

BRAVOLAW Hướng dẫn thay đổi ngành nghề kinh doanh

Gọi ngay 1900 6296 để được tư vấn miễn phí hồ sơ thủ tục

Xem thêm Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Rate this post
Bạn đang xem Dịch vụ tư vấn hỗ trợ Thay đổi tên công ty hoặc Dich vu tu van ho tro Thay doi ten cong ty trong Thay đổi tên công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap