thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH hai thành viên

Thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH hai thành viên

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỀ THÀNH VIÊN CÔNG TY (TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG/TẶNG CHO PHẦN VỐN GÓP

Bài viết mới:

 A. Thành phần, số lượng hồ sơA. Thành phần hồ sơ
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2.  Hợp đồng chuyển nhượng /tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng/tặng cho;
3.  Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
3.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân;
3.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
4. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;
5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
6. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
7. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B. Thời hạngiải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ  
C. Kết quảthực hiện– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỀ THÀNH VIÊN CÔNG TY   (TRƯỜNG HỢP THỪA KẾ)

 A. Thành phần, số lượng hồ sơA. Thành phần hồ sơ
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỀ THÀNH VIÊN CÔNG TY (DO KHÔNG THỰC HIỆN CAM KẾT GÓP VỐN)

 A. Thành phần, số lượng hồ sơA. Thành phần hồ sơ
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2.  Quyết định của hội đồng thành viên  về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;
3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn ;
4. Danh sách các thành viên còn lại của công ty;
5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
6. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
7. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;
– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ
Rate this post
Bạn đang xem Thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH hai thành viên hoặc Thay doi thanh vien gop von cong ty TNHH hai thanh vien trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap