thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty, Thay đổi, bổ sung ngành nghề » Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo để Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục khi có thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, nếu doanh nghiệp không thực hiện thì sẽ phải nộp phạt hành chính theo quy định hiện hành.

Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bài viết mới:

Hướng dẫn soạn thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

Có rất nhiều các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh. Hồ sơ để thực hiện bổ sung ngành nghề không có nhiều nhưng hồ sơ này đòi hỏi bạn phải tuyệt đối phải thực hiện một cách chính xác.

Một trong những thủ tục quan trọng khi thực hiện hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh chính là thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh. Vậy làm thế nào để có thể thực hiện thông báo chính xác và đúng quy định. Hãy để Bravolaw chúng tôi tư vấn, hỗ trợ bạn nhé.

Nội dung của thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm gửi Thông báo  về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mình đến tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi có thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc. Nội dung của Thông báo này bao gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp hay mã số thuế của doanh nghiệp. Nếu như chưa có mã số thuế hay mã số doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể sử dụng số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Danh sách các ngành nghề doanh nghiệp muốn bổ sung.

– Họ và tên, chữ ký của người đại diện pháp luật trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần nộp kèm theo là Quyết định và biên bản họp (bản sao chứng thực) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện bởi Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, nếu là công ty cổ phần thì là của Đại hội đồng cổ đông hoặc của thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh); hoặc quyết định được thực hiện bởi chủ sở hữu công ty nếu như là công ty TNHH 1 thành viên.

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện trao Giấy biên nhận, kiểm tra xem hồ sơ doanh nghiệp nộp có hợp lệ hay không và thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp khi nhận Thông báo mà doanh nghiệp gửi.

Nếu cần thiết doanh nghiệp có thể đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp cho Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nếu như doanh nghiệp nộp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra và gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc.

Trong thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo để Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục khi có thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh,  nếu doanh nghiệp không thực hiện thì sẽ phải nộp phạt hành chính theo quy định hiện hành.

Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty (biểu mẫu theo Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT):

TÊN DOANH NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/TB-2020 Hà Nội, ngày… … tháng… … năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: …………………………………………………………..

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung      Mã ngành Ghi chú

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau(kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký      Mã ngành Ghi chú

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau(kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết     Mã ngành Ghi chú

Lưu ý:

– Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.

– Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

______________________

1 – Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

– Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

Trên đây là hướng dẫn chi tiết của Bravolaw để mọi người có thể hoàn thành được giấy thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp đúng pháp luật. , Tại công ty Luật Bravolaw luôn có rất nhiều dịch vụ ưu đãi để hỗ trợ các doanh nghiệp làm thủ tục với mục tiêu tiết kiệm thời gian chi phí một cách tốt nhất. Quý khách hàng quan tâm và muốn sử dụng dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6296 để được hỗ trợ và tư vấn nhé.

Rate this post
Bạn đang xem Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc Thong bao bo sung nganh nghe kinh doanh trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty, Thay đổi, bổ sung ngành nghề

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap