thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi, bổ sung ngành nghề » Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên

Hướng dẫn Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên

THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

  1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:
  2. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  3. b) Ngành, nghề đăng kýbổ sung hoặc thay đổi;
  4. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có  quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  1. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  2. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
  3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 

Trong khi doanh nghiệp công ty tnhh một thành viện thực hiện thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ gặp các vấn đề như. Mã hóa ngành nghề sai. Hồ sơ sai hoặc thiếu sót. BRAVOLAW có thể hỗ trợ cung cấp các dịch vụ trọn gói về bổ sung ngành nghề.

Bổ sung ngành nghề do BRAVOLAW thực hiện sẽ giúp khách hàng:

-Tiết kiệm thời gian ( Thực hiện chỉ 3 ngày làm việc)

-Tiết kiệm chi phí, công đi lại.

-Thực hiện chuẩn theo các ngành nghề doanh nghiệp yêu cầu.

Quý khách có nhu cầu cần thực hiện bổ sung ngành nghề cho công ty TNHH 1 thành viên vui lòng liên hệ:

BRAVOLAW

Hotline: 1900 6296

5/5 - (3 bình chọn)
Bạn đang xem Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên hoặc Thu tuc bo sung nganh nghe kinh doanh cong ty tnhh 1 thanh vien trong Thay đổi, bổ sung ngành nghề

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap