thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Thủ tục cần làm khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Thủ tục cần làm khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Khi có nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty sang một địa chỉ khác thì chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện khá nhiều các thủ tục có liên quan. Một trong những thủ tục quan trọng nhất đó chính là đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên thủ tục này sẽ có những nét khác biệt phụ thuộc vào việc doanh nghiệp chuyển sang địa chỉ mới khác quận nhưng trong phạm vi hay ngoài phạm vi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Cùng Luật Bravolaw tìm hiểu về những thủ tục cần làm khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận hiện nay qua những chia sẻ ở bài viết dưới đây.

Thủ tục cần làm khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Phạm vi, thành phố trực thuộc trung ương cũ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

– Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo thay đổi địa chỉ công ty còn phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mới

Nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty sang một quận khác và nằm ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũ thì theo khoản 3 Điều 40 Nghị định này doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

– Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến

– Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Ngoài thủ tục đăng ký thay đổi này, doanh nghiệp sẽ còn cần thực hiện một số thủ tục liên quan khác khi có sự thay đổi địa chỉ công ty. Để biết cụ thể, bạn hãy liên hệ về Luật Bravolaw theo Hotline: 1900 6296 để yêu cầu hỗ trợ.

Bạn đang xem Thủ tục cần làm khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận hoặc Thu tuc can lam khi thay doi dia chi cong ty khac quan trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2023 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap