thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Chia tách doanh nghiệp » Thủ tục chia công ty tại cầu giấy

Thủ tục chia công ty tại cầu giấy

Bravo xin gửi tới quý khách hàng, các công ty, doanh nghiệp thủ tục chia công ty tại cầu giấy bao gồm như sau:

I. Căn cứ theo pháp lý chia tách công ty tại cầu giấy:

• Căn cứ luật doanh nghiệp 2005.
• Theo nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
• Theo nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
• Theo thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010;
Và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

thủ tục chia công ty tại cầu giấy

thủ tục chia công ty tại cầu giấy

II. Tư vấn thủ tục chia công ty tại Cầu Giấy.

Bravolaw với phương châm uy tín, chất lượng làm nền tảng, bravolaw cung cấp cho quý khách dịch vụ tư vấn thủ tục chia công ty tại cầu giấy để tiết kiệm chi phí và thời gian cho quý khách hàng, bao gồm:
– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chia công ty tại cầu giấy
• Tư vấn họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia tách công ty tại cầu giấy
• Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách.
• Tư vấn các thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang công ty mới.
• Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp sau thành lập

III. Công việc Bravo

• Tiến hành soạn thảo hồ sơ thủ tục chia tách công ty tại cầu giấy

• Tiến hành chứng thực các giấy tờ cần thiết
• Tiến hành nộp Hồ sơ xin, và theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
• Bravo sẽ đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận thay cho khách hàng.

• Trả kết quả chia tách công ty tại cầu giấy cho khách hàng.

Rate this post
Bạn đang xem Thủ tục chia công ty tại cầu giấy hoặc Thu tuc chia cong ty tai cau giay trong Chia tách doanh nghiệp

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap