thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Chia tách doanh nghiệp » Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Thủ tục chia tách doanh nghiệp

thu tuc chia tach doanh nghiep

Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ cho thủ tục chia tách doanh nghiệp

1. Trường hợp chia công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-3 Thông tư số 14 /2010/TT-BKH);
 • Dự thảo điều lệ công ty (điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu (điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục II-4);
 • Hợp đồng chuyển nhượng (điểm d khoản 1 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định);
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề);
 • Văn bản ủy quyền (nếu người đi nộp hồ sơ không là chủ doanh nghiệp)
 • Biên bản hợp của hội đồng thành viên;
 • Quyết định.

2. Trường hợp chia công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2 Thông tư số 14 /2010/TT-BKH);
 • Dự thảo điều lệ công ty (điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu (điểm c khoản 2 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Quyết dịnh thành lập;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục II-4);
 • Hợp đồng chuyển nhượng;
 • Văn bản ủy quyền;
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định);
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

3. Trường hợp chia doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2 Thông tư số 14 /2010/TT-BKH);
 • Dự thảo điều lệ công ty (điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu (điểm d khoản 3 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục II-4);
 • Hợp đồng chuyển nhượng
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán (điểm c khoản 3 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về các khoản nợ (điểm đ khoản 3 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Văn bản ủy quyền;
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định);
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

4. Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (Phụ lục I-4 Thông tư số 14 /2010/TT-BKH);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty (điểm b khoản 4 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Quyết định và Biên bản họp về việc chuyển đổi công ty (điểm b khoản 4 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi (điểm c khoản 4 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Danh sách thành viên (điểm d khoản 4 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP);
 • Hợp đồng chuyển nhượng (điểm đ khoản 4 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP).
Rate this post
Bạn đang xem Thủ tục chia tách doanh nghiệp hoặc Thu tuc chia tach doanh nghiep trong Chia tách doanh nghiệp

Bài viết liên quan :

1 Comment

 1. […] và tình hình hoạt động trong giai đoạn mới của doanh nghiệp, công ty. Tuy nhiên thủ tục chia tách doanh nghiệp rất phức tạp, trải qua nhiều công đoạn mà không phải cá nhân, tổ chức nào […]

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap