thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty FDI)  là vốn mà nhà đầu tư cam kết góp theo quy định và thời hạn được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thông qua tài khoản vốn của công ty. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản vốn bắt buộc với công ty FDI, mục đích là để các nhà đầu tư góp vốn vào tài khoản này và sau đó chuyển tiền từ tài khoản này sang vốn điều lệ để hoạt động.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty FDI có thể bằng hoặc ít hơn vốn đầu tư mà công ty đăng ký trên Giấy chứng nhận đầu tư.

Điều kiện giảm vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty FDI được quyền giảm vốn nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
  • Vốn điều lệ không được các thành viên/Chủ sở hữu/Cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thay đổi vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  1. 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  2. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  3. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
  4. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên trở lên cần nộp thêm:
  • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • 01 bản công chứng Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

Quy trình thực hiện thay đổi vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Nộp hồ sơ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian hoàn thành: 03 – 05 ngày làm việc;

Chú ý khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  • Công ty giảm vốn thuộc trường hợp: Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên: Công ty phải góp đủ vốn đầu tư, vốn điều lệ đúng thời hạn và được ghi nhận tại Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Công ty chỉ được trả lại một phần cho các thành viên/ Cổ đông theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.
  • Công ty giảm vốn thuộc trường hợp: Vốn điều lệ không được các thành viên/Chủ sở hữu/Cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020: Công ty thực hiện giảm vốn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) xin vui lòng liên hệ theo số 1900 6296 kết nối với Luật Bravolaw để được hỗ trợ nhanh nhất!

Rate this post
Bạn đang xem Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoặc Thu tuc giam von dieu le cong ty co von dau tu nuoc ngoai (FDI) trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap