thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Tạm ngưng kinh doanh » Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2015

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2015

Doanh nghiệp của bạn gặp phải khó khăn về tài chính. Các bạn muốn tạm ngừng kinh doanh để khắc phục những khó khăn đó. Doanh nghiệp cần làm những thủ tục tạm ngừng kinh doanh như thế nào?

thu tuc tam ngung kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Theo điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh như sau:
Khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải có văn bản thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh..Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác.

Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của đại diện hộ kinh doanh.
Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận thông báo của hộ kinh doanh, lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi.
Mọi thắc mắc về thủ tục tạm ngừng kinh doanh mong các bạn liên hệ:
Công ty TNHH tư vấn Bravo

Tel: 04 858 776 42 – 04 66 860 797
Fax: 04 35 335 232
Hotline: 1900 6296
Email: [email protected]

 

Rate this post
Bạn đang xem Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2015 hoặc Thu tuc tam ngung kinh doanh 2015 trong Tạm ngưng kinh doanh

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap