thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Thủ tục tăng vốn đầu tư bằng cách tăng vốn góp đối với công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục tăng vốn đầu tư bằng cách tăng vốn góp đối với công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục tăng vốn đầu tư bằng cách tăng vốn góp đối với công ty TNHH 2 thành viên như thế nào?. Trong bài viết này, Luật Bravolaw sẽ trình bày về vấn đề tăng vốn điều lệ, hay thường được gọi là tăng vốn góp đối với loại hình doanh nghiệp này.

Thủ tục tăng vốn đầu tư bằng cách tăng vốn góp đối với công ty TNHH 2 thành viên

Thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH 2 TV

Ngay tại quy định ở khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật DN) có nêu rõ về hai trường hợp công ty TNHH 2 thành viên có thể tăng vốn điều lệ đó là:

  • Tăng vốn góp của thành viên
  • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Giải thích kỹ hơn đối với trường hợp tăng vốn góp của thành viên, do đây là vấn đề trực tiếp liên quan đến các thành viên góp vốn hiện tại của công ty, vì vậy tại khoản 2 Điều 68 Luật DN tiếp tục hướng dẫn như sau: Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Về việc tiếp nhận vốn góp từ thành viên mới thì đơn giản hơn, chỉ cần thông qua sự đồng ý của công ty đồng thời đáp ứng được điều kiện chung tại Điều 18 Luật DN

Hồ sơ tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH 2 thành viên

Khi thực hiện tăng vốn điều lệ xong, bạn cần tiến hành thông báo sự thay đổi về vốn này tới cơ quan đăng ký kinh doanh trực tiếp quản lý công ty của mình. Thành phần hồ sơ thực chất là thông báo có nội dung dựa trên khoản 4 Điều Điều 68 Luật DN bao gồm:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  • Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;
  • Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong trường hợp công ty TNHH 2 thành viên của bạn thực hiện tăng vốn bằng cách tiếp nhận vốn góp của thành viên mới song song với thông báo thay đổi vốn điều lệ theo hướng dẫn trên, bạn cần làm thêm thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên theo quy định pháp luật. Cần lưu ý thêm, trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo. Để Luật Bravolaw có thể hỗ trợ bạn tốt nhất cho từng trường hợp, hãy liên hệ qua Hotline: 1900 6296 để nhận tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Rate this post
Bạn đang xem Thủ tục tăng vốn đầu tư bằng cách tăng vốn góp đối với công ty TNHH 2 thành viên hoặc Thu tuc tang von dau tu bang cach tang von gop doi voi cong ty TNHH 2 thanh vien trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap