thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Thủ tục thành lập công ty cổ phần chuyển từ công ty TNHH

Thủ tục thành lập công ty cổ phần chuyển từ công ty TNHH

Có nhiều lý do để các chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn sau một thời gian lại chuyển đổi công ty của mình thành công ty cổ phần. Đây là một hình thức tổ chức lại được quy định đối với các loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên để được công nhận sự thay đổi đó thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần trên cơ sở của sự chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn. Lưu ý thủ tục này sẽ rất khác biệt so với việc một công ty cổ phần được thành lập ngay từ giai đoạn đầu nên người thực hiện phải hết sức lưu ý. Cùng Luật Bravolaw tìm hiểu thủ tục thành lập công ty cổ phần chuyển từ công ty TNHH qua những chia sẻ dưới đây.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần chuyển từ công ty TNHH

Quyết định việc chuyển đổi công ty

Việc chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần phải được thực hiện theo một trình tự và thủ tục luật định. Với việc chuyển đổi này thì để bắt đầu thủ tục thành lập công ty cổ phần mới phải có quyết định về việc chuyển đổi công ty.

Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi.

Đăng ký chuyển đổi công ty

Công ty hình thành sau khi có quyết định chuyển đổi phải tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 196 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Thông báo việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khoản 5 Điều 196 Luật này cũng đã quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quá trình hình thành nên một công ty cổ phần mới trên nền tảng của một công ty trách nhiệm hữu hạn trước đó sẽ không giống với việc được thành lập một cách tự do. Vì thế có thể nhận thấy về hồ sơ đăng ký kinh doanh cũng như thủ tục thành lập công ty cổ phần trong trường hợp này có phần khác biệt và mang tính phức tạp hơn. Để quá trình tiến hành được chính xác, bạn nên liên hệ với Luật Bravolaw theo Hotline: 1900 6296 để được tư vấn kỹ hơn.

Rate this post
Bạn đang xem Thủ tục thành lập công ty cổ phần chuyển từ công ty TNHH hoặc Thu tuc thanh lap cong ty co phan chuyen tu cong ty TNHH trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap