thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi, bổ sung ngành nghề » Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn muốn hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với một hoặc một số ngành nghề khác thì phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Cơ qua đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Trong bài viết này, Luật Bravolaw xin tư vấn cho quý khách hàng về tình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH.

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH

Thời hạn và chủ thể thực hiện: thời hạn thực hiện thông báo thay đổi là 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Chủ thể thực hiện thông báo thay đổi là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc người ủy quyền.

Trình tự, thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn

Bước 1: Thông báo bằng văn bản tới Cơ quan đăng ký kinh doanh

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn nêu trên.

Thông báo thay đổi phải có đủ các giấy tờ sau (hồ sơ thay đổi):

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Tài liệu khác đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Bravolaw thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Lưu ý:

 • Đối với ngành nghề kinh doanh mới yêu cầu vốn pháp định thì công ty cần phải đăng ký vốn điều lệ của công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định đối với ngành nghề đó. Khi nộp hồ sơ thông báo thay đổi thì phải kèm theo văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu câu chứng chỉ hành nghề thì công ty cũng cần phải đảm bảo trong quá tình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề. Khi nộp hồ sơ thông báo thay đổi thì phải kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của Luật chuyên ngành.

Bước 2: Nhận và xử lý thông báo thay đổi

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo thay đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Thông báo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được công khai, Công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải thông báo công khai thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục sau khi thay đổi

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; Định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Quý khách hàng có nhu cầu hoặc có vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thì liên hệ trực tiếp với Luật Bravolaw để có được những tư vấn cũng như sử dụng những dịch vụ pháp lý kịp thời.

Dịch vụ Luật Bravolaw

 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu của công ty;
 • Tư vấn, hỗ trợ và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép con đối với một số ngành, nghề có điều kiện;
 • Mã hố các ngành nghề mà quý khách hàng muốn bổ sung, thay đổi;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước;
 • Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp các thông tin thay đổi ngành nghề kinh doanh cho công ty sau khi thay đổi
 • Hướng dẫn các thủ tục cần lưu ý sau khi thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH.

Trên đây là chia sẻ thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Luật Bravolaw gửi tới quý khách hàng. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ đường dây Hotline: 1900 6296  để được chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

Rate this post
Bạn đang xem Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH hoặc Thu tuc thay doi, bo sung nganh nghe kinh doanh cua cong ty TNHH trong Thay đổi, bổ sung ngành nghề

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap