thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty, Thay đổi, bổ sung ngành nghề » Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Pháp luật hiện hành không giới hạn nghành nghề khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể thay đổi nghành nghề kinh doanhbổ sung ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với định hướng phát triển. Hiện nay pháp luật có quy định rõ về thủ tục thay đổi nghành nghề kinh doanh rất cụ thể. Do vậy, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Một số trường hợp thay đổi nghành nghề kinh doanh

 • Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Đây là trường hợp doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh thêm các ngành nghề nhiều hơn ngành nghề đã thông báo trên chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước đây.
 • Loại bỏ, bớt ngành nghề kinh doanh: Trong một số trường hợp, nếu đăng ký nhiều ngành nghề nhưng không có hoạt động có thể sẽ bị các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về ngành nghề đó kiểm tra hoặc gây ảnh hướng tới hoạt động chung của công ty. Trường hợp này doanh nghiệp làm thủ tục rút bớt ngành, nghề kinh doanh trên hệ thống.
 • Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh: Đối với một số ngành nghề kinh doanh chưa rõ ràng, thường có chữ “khác” hoặc “chưa được phân vào đâu” khi ghi mã ngành sẽ phải có chi tiết theo ngành nghề cấp 5. Nếu chưa ghi rõ thì sẽ phải bổ sung chi tiết ngành nghề.

Thành phần hồ sơ thay đổi nghành kinh doanh của doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp cần thay đổi nghành nghề kinh doanh gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:
 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).
 • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Văn bản ủy quyền của người thực hiện thủ tục.

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi nghành nghề

 • Kiểm tra ngành nghề kinh doanh của công ty hiện có trên hệ thống theo hướng dẫn tra cứu ngành nghề công ty.
 • Xác định ngành, nghề cần thêm, bổ sung, bớt và phân mã ngành.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.

Hình thức thực hiện thay đổi ngành nghề

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi nghành nghề và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh Tỉnh/Thành Phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc qua cổng thông tin https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Thời gian thực hiện thay đổi ngành nghề

 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Trong vòng 3 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh Sở KH – ĐT Tỉnh/Thành phố chấp thuận hồ sơ hoặc ra thông báo sửa đổi bổ sung đối với hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Luật Bravolaw

Chuẩn bị hồ sơ thay đổi ngành nghề

Luật Bravolaw tiến hành soạn thảo và hoàn thiện các tài liệu cần thiết cho các thủ tục pháp lý của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở các thông tin do Khách hàng cung cấp.

Nộp bộ hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thay mặt Khách hàng nộp bộ hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thay mặt  Khách hàng liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo dõi quá trình đánh giá hồ sơ của những cơ quan này.

Hỗ trợ Khách hàng trong việc giải trình, sửa  đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nhận kết quả thủ tục pháp lý từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giao cho Khách hàng.

Các tài liệu mà khách hàng cần cung cấp

Bản sao giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nghành nghề cần thay đổi.

Như vậy Luật Bravolaw đã giới thiệu đến quý khách hàng thủ tục thay đổi nghành nghề kinh doanh theo quy định mới nhất.Qúy khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục thay đổi hay thành lập công ty liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp có thể liên hệ theo số 1900 6296.

Rate this post
Bạn đang xem Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc Thu tuc thay doi nganh nghe kinh doanh trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty, Thay đổi, bổ sung ngành nghề

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap