thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Chuyển đổi doanh nghiệp » Tìm hiểu doanh nghiệp tư nhân có được chuyển đổi sang công ty TNHH hay không?

Tìm hiểu doanh nghiệp tư nhân có được chuyển đổi sang công ty TNHH hay không?

Khi quá trình kinh doanh cần thiết có sự thay đổi về loại hình doanh nghiệp để tiếp tục phát triển, pháp luật có quy định cụ thể cho từng trường hợp được phép chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong số trường hợp được pháp luật cho phép và hướng dẫn cụ thể.

Tìm hiểu doanh nghiệp tư nhân có được chuyển đổi sang công ty TNHH hay không?

Điều kiện để chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty Trách nhiệm hữu hạn

Để có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình kinh doanh từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), trước hết doanh nghiệp bạn cần đáp ứng được các điều kiện chung tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật DN) bao gồm:

Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp pháp

Thứ hai, chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).

Thứ ba, chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn. Đồng thời, chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

Thứ tư, chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thông báo chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH

Để hoàn tất việc chuyển đổi, bạn cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn, đồng thời cần thực hiện các thủ tục liên quan trong trường hợp việc chuyển đổi làm thay đổi nội dung giấy đăng ký kinh doanh. Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty chuyển đổi
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
  • Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
  • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
  • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
  • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Trên đây là các thông tin cơ bản để chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH. Chi tiết hơn về vấn đề này, bạn có thể trực tiếp trao đổi với các luật sư của Luật Bravolaw thông qua tổng đài tư vấn: 1900 6296 để nhận được tư vấn và giải đáp thắc mắc nhé.

Rate this post
Bạn đang xem Tìm hiểu doanh nghiệp tư nhân có được chuyển đổi sang công ty TNHH hay không? hoặc Tim hieu doanh nghiep tu nhan co duoc chuyen doi sang cong ty TNHH hay khong? trong Chuyển đổi doanh nghiệp

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap