thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Tổng hợp các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty mới nhất

Tổng hợp các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty mới nhất

Bạn đang thắc mắc về vấn đề thay đổi điều lệ của công ty? Bạn muốn biết khi nào thì được tăng vốn điều lệ của công ty, khi nào thì được giảm vốn điều lệ của công ty? Bạn tìm kiếm nhưng lại có nhiều thông tin không chính thức khiến bạn hoang mang.

Với bài viết “Tổng hợp các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty mới nhất” của Bravolaw của chúng tôi dưới đây, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty mới nhất theo quy định pháp luật hiện hành hiện nay.

Theo quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp về thay đổi vốn điều lệ công ty thì:

Bài viết mới:

Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới;

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý về việc thay đổi vốn điều lệ công ty:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên.

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Xem thêm bài viết Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty

Trên đây là tổng hợp các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty mới nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra Bravolaw của chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định mới nhất. Chúng tôi xin thay mặt quý khách thực hiện các công việc sau:

  1. Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty
  2. Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật
  3. Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
  4. Thay mặt khách hàng theo dõi quá trình xem xét hồ sơ của Cơ quan nhà nước.
  5. Nhận và bàn giao kết quả cho quý khách như cam kết.
  6. Tư vấn miễn phí các thủ tục liên quan sau khi nhận kết quả…

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu như bạn có bất cứ thắc mắc hay khó khăn gì nhé!

Rate this post
Bạn đang xem Tổng hợp các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty mới nhất hoặc Tong hop cac truong hop thay doi von dieu le cong ty moi nhat trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap