thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Trình tự giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Trình tự giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Công ty tnhh 1 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, vì vậy bạn cần thực hiện thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên theo quy định để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp một cách hợp pháp. Vậy bạn cần thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp này như thế nào? Cùng Luật Bravolaw tìm hiểu ngay trong nội dung bài viết dưới đây.

Trình tự giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Thủ tục giải thể doanh nghiệp là gì?

Thủ tục giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chấm dứt hoạt động kinh doanh, xóa mã số thuế, mã số doanh nghiệp sau khi đã thực hiện hết tất cả các nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

=>>>> Xem thêm dịch vụ giải thể công ty nhanh

Các bước thực hiện giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Trường hợp cần giải thể công ty tnhh 1 thành viên, bạn phải chuẩn bị hồ sơ thông báo đăng ký giải thể đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Chuẩn bị bộ hồ sơ thông báo giải thể

Hồ sơ thông báo giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ bao gồm các tài liệu sau:

  • Thông báo về giải thể doanh nghiệp
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
  • Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
  • Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)
  • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Chủ sở hữu công ty người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo chủ thể trên sẽ liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trình tự thực hiện giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Trước khi nộp hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp, bạn phải thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau đó, trong thời gian 7 ngày kể từ khi thông qua quyết định giải thể, bạn phải gửi quyết định và biên bản họp này cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Tiếp theo đó, bạn bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký giải thể trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Thời hạn xử lý đề nghị giải thể công ty tnhh 1 thành viên

Theo quy định tại khoản 5 Điều 203 Luật Doanh nghiệp 2014: “Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Cần lưu ý thêm, trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Để các luật sư và chuyên viên pháp lý của Luật Bravolaw có thể trao đổi, tư vấn cụ thể hơn về thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên, hãy trực tiếp liên hệ với chúng tôi thông qua số 1900 6296.

Rate this post
Bạn đang xem Trình tự giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hoặc Trinh tu giai the cong ty trach nhiem huu han 1 thanh vien trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap