thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Giải thể doanh nghiệp » Tư vấn giải thể Công ty

Tư vấn giải thể Công ty

Từ thực tiễn pháp lý tại Việt nam đã chỉ ra rằng các thủ tục tiến hành giải thể ở nước ta là hết sức phức tạp không phải là do thiếu hàng lang pháp lý để giải quyết mà do chính sự vận hành của bộ máy hành chính nhà nước.

Dịch vụ tu van giai the cong ty của công ty tư vấn Bravolaw sẽ mang lại cho quý khách hàng sự an tâm về chất lượng và sự đảm bảo về pháp lý. Nội dung công việc các luật sư, chuyên viên của chúng tôi cam kết tiến hành gồm như sau:

Theo quy đinh tại luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp khi giải thể cần làm theo các bước và thủ tục sau:

  1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.
  3. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng kýkinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
  4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
  5. Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

1. Tư vấn quy định của pháp luật về tư vấn giải thể công ty:

– Các trường hợp giải thể doanh nghiệp;
– Cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đaị hội đồng cổ đông của công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
– Cách thức ra quyết định về việc giải thể công ty;
– Cách thức giửi thông báo gải thể đến các tổ chức, các nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động;
– Thủ tục đăng báo giải thể công ty;
– Phương thức thực hiện việc thanh lý các tài sản của doanh nghiệp;
– Thủ tục đóng mã số thuế.
– Thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng của công ty(nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng của công ty;
– Thủ tục tiến hành huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

– Thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

tư vấn giải thể công ty
Tư vấn giải thể công ty

2. Công ty tư vấn Bravo hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp:

– Biên bản họp về việc giải thể công ty;
– Quyết định về việc giải thể công ty;
– Thông báo giải thể công ty;
– Công văn đề nghị xác nhận công ty không nợ thuế tại Cục hải quan;
– Công văn đề nghị xác nhận đóng tài khoản ngân hàng hoặc cam kết chưa mở tài khoản của công ty;
– Công văn thông báo giải thể gửi chi cục thuế và công văn đề nghị Quyết toán thuế;
– Các văn bản khác có liên quan đến việc giải thể công ty;

3. Phạm vi công việc thực hiện của các luật sư, chuyên viên Bravo:

– Tư vấn và soạn thảo cac giấy tờ hồ sơ có liên quan đến việc Giải thể doanh nghiệp;
– Đại diện công ty, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh;
– Kết hợp cùng với doanh nghiệp làm thủ tục trả dấu tại Công an;
– Đại diện doanh nghiệp, công ty nhận Xác nhận đã trả dấu của Công an;
– Đại diện cho doanh nghiệp, công ty nhận trả lời kết quả Hồ sơ;
– Đại diện doanh nghiệp, công ty nhận Kết quả Giải thể công ty.
– Tiến hành soạn thảo các giấy tờ có liên quan để doanh nghiệp thực hiện việc đóng Mã số thuế tại Cục thuế, tài khoản tại Ngân hàng.

Liên hệ ngay để được tư vấn cụ thể về giải thể công ty:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 6296

Email: [email protected]

4/5 - (5 bình chọn)
Bạn đang xem Tư vấn giải thể Công ty hoặc Tu van giai the Cong ty trong Giải thể doanh nghiệp

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap