thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện

Tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện

Trong các quy phạm pháp luật hiện hành đều thừa nhận quyền tự do kinh doanh của các chủ thể. Theo đó các cá nhân, tổ chức muốn gia nhập thị trường quyền lựa chọn để kinh doanh mọi ngành, nghề trừ những ngành, nghề thuộc phạm vi bị cấm hoạt động đầu tư kinh doanh. Riêng với những chủ thể muốn thành lập doanh nghiệp để hoạt động ở những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì cần phải đáp ứng được những thủ tục và điều kiện theo quy định. Để hiểu hơn về vấn đề này, bài viết dưới đây Luật Bravolaw sẽ tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh những ngành, nghề trên để bạn có thể hiểu hơn về vấn đề này.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư 2020 định nghĩa ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Hệ thống các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này. Hiện tại có tổng cộng khoảng 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong danh mục này.

Về điều kiện để đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Việc ban hành các tiêu chí và điều kiện để đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư. Tất cả những điều kiện và hệ thống các ngành, nghề thuộc nhóm này đều phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Đọc thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Hải Dương

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện

Căn cứ trên khoản 1 Điều 8 Luật doanh nghiệp 2014 thì với những chủ thể muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Những điều kiện ở đây có thể hiểu là những yêu cầu mà doanh nghiệp phải thực hiện khi kinh doanh theo từng ngành, nghề cụ thể. Những điều kiện đó được thể hiện dưới các hình thức như: giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, văn bản xác nhận,….

Những điều kiện này cần phải được đáp ứng khi các nhà đầu tư muốn đưng ký thành lập doanh nghiệp. Với mỗi ngành, nghề khác nhau thì sẽ có những điều kiện khác nhau. Để chắc chắn hơn cho trường hợp của mình, bạn có thể liên hệ với Luật Bravolaw theo Hotline: 1900 6296 để được tư vấn thành lập doanh nghiệp miễn phí theo yêu cầu của mình.

Rate this post
Bạn đang xem Tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện hoặc Tu van thanh lap doanh nghiep kinh doanh co dieu kien trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap