thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh năm 2022

Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh năm 2022

Doanh nghiệp/công ty được biết tới là một tổ chức kinh tế, có trụ sở giao dịch ổn định, có tên riêng, có tài sản và được thực hiện các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp/công ty nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh sản xuất. Hãy cùng Luật Bravolaw tìm hiểu hiện nay ở Việt Nam có các loại doanh nghiệp nào được nhà nước thừa nhận và bảo hộ, những ưu nhược điểm của từng loại hình và cách thức để đăng ký kinh doanh nhanh nhất hiện nay.

Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh năm 2022

Đăng ký kinh doanh nhanh được hiểu như thế nào?

Đăng ký kinh doanh nhanh được hiểu là việc bạn thực hiện quy trình cách bước đăng ký thành lập mở công ty/doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thông qua các đơn vị thực hiện dịch vụ mở công ty/doanh nghiệp hoặc thực hiện trực tuyến bằng chữ ký số hoặc bằng tài khoản đăng ký thực hiện kinh doanh.

Có các loại hình doanh nghiệp nào?

Hiện nay, có những loại hình doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp tư nhân

Đây là mô hình do một cá nhân tự làm chủ và phải tự chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của doanh nghiệp/công ty. Chủ sở hữu doanh nghiệp/công ty sẽ đồng thời là nhà quản lý doanh nghiệp/công ty.

Ưu điểm:

 • Chủ động quyết định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản.
 • Chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh nên có thể dễ dàng tạo dựng sự tin tưởng từ đối tác, khách hàng.

Nhược điểm:

 • Rủi ro cao do chế độ trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình
 • Doanh nghiệp/công ty không được phát hành chứng khoán
 • Không được tiến hành góp vốn thành lâp hoặc mua cổ phần ở các loại hình doanh nghiệp khác
 • Chỉ được quyền mở 1 DNTN.

Công ty hợp danh

Đây là loại hình công ty bắt buộc có tối thiểu là 2 thành viên hợp danh, ngoài ra doanh nghiệp/công ty còn có thể có thành viên góp vốn, trong đó:

 • Thành viên hợp danh phải được hiểu là cá nhân và phải chịu trách nhiệm vô hạn về khoản nợ của doanh nghiệp/công ty.
 • Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức, chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty

Ưu điểm:

 • Tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh do chế độ trách nhiệm vô hạn của thành viên hợp danh
 • Việc quản lý doanh nghiệp/công ty cũng đơn giản do số lượng thành viên ít và là những người có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Nhược điểm:

 • Tính rủi ro của các thành viên hợp danh cao do chế độ trách nhiệm vô hạn
 • Không được phát hành loại cổ phiếu trên thị trường để huy động vốn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Số lượng thành viên của doanh nghiệp/công ty không được phép quá 50 người. Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Ưu điểm:

 • Chủ sở hữu công ty/ thành viên công ty chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của công ty trong phạm vi vốn góp của mình
 • Có tư cách pháp nhân

Nhược điểm:

 • Không được phát hành cổ phiếu.
 • Uy tín của doanh nghiệp/công ty bị ảnh hưởng bởi chế độ trách nhiệm hữu hạn.

Công ty cổ phần

Công ty gồm các cổ đông, đó có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03. Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về khoản nợ của doanh nghiệp/công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

Ưu điểm:

 • Được phát hành loại cổ phiếu trên thị trường để huy động vốn
 • Các cổ đông doanh nghiệp/công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của doanh nghiệp/công ty trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Có tư cách pháp nhân

Nhược điểm: có số cổ đông lớn nên có thể xảy ra sự phân hóa thành các nhóm cổ đông có lợi ích đối kháng nhau

Đăng ký kinh doanh nhanh bằng cách như thế nào?

Để có thể thực hiện được đăng ký kinh doanh nhanh nhất hiện nay, bạn có thể thực hiện 2 cách dưới đây:

Đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tiếp

Sau khi đã có quyết định loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, thương nhân sẽ tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tùy vào loại hình mà hồ sơ đăng ký thành lập công ty sẽ khác nhau, cơ bản sẽ bao gồm các tài liệu sau:

– Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu (tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có…)

– Điều lệ công ty (áp dụng đối với công ty TNHH và công ty cổ phần, công ty hợp danh).

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có từ 02 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, tên chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký đăng ký doanh nghiệp (Hồ sơ thành lập công ty)

Hồ sơ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch và đầu tư) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả lời hồ sơ. Phòng ĐKKD kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả lời cho bạn về tính hợp lệ của hồ sơ và các nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký trực tuyến bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

Quy trình các bước thành lập doanh nghiệp/công ty bằng cách sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh thực hiện như sau:

Bước 1: Kê khai các thông tin và tải dữ liệu bản scan giấy tờ cá nhân.

Giấy tờ chứng thực cá nhân cụ thể là:

 • Công dân của Việt Nam: CCCD/CMND/hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Người nước ngoài: Hộ chiếu của nước ngoài phải còn hiệu lực.

Bước 2: Gửi giấy tờ hồ sơ thành lập doanh nghiệp/công ty

Để xác nhận và gửi giấy tờ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Cơ quan xử lý hồ sơ sẽ xem xét hồ sơ.

Nếu giấy tờ hồ sơ chưa hợp lệ thì các bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Nếu hợp lệ thì sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Nộp giấy tờ

Nộp trực tiếp hoặc thực hiện nộp qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ đăng ký kinh doanh nhanh diễn ra như thế nào?

Luật Bravolaw sẽ chia sẻ những nội dung tư vấn về dịch vụ đăng ký kinh doanh nhanh của chúng tôi như sau:

 • Tư vấn quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành về điều kiện thành lập công ty/doanh nghiệp, như cách đặt tên doanh nghiệp/công ty, trụ sở công ty/doanh nghiệp,..
 • Nhận ủy quyền thực hiện nộp giấy tờ hồ sơ và theo dõi quá trình xử lý giấy tờ hồ sơ xin giấy phép kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhận Giấy phép thành lập công ty sau khi được cấp.
 • Thực hiện quá trình khắc dấu công ty và đăng công bố mẫu con dấu,…

Trên đây là những vấn đề khái quát về cách thức đăng ký kinh doanh nhanh và các vấn đề liên quan. Nếu quý khách muốn được giải đáp thắc mắc hay tư vấn, vui lòng liên hệ qua số 1900 6296 để được giải đáp.

Rate this post
Bạn đang xem Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh năm 2022 hoặc Tu van thu tuc dang ky kinh doanh nhanh nam 2022 trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap