thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Công ty cổ phần là loại hình công ty có cơ cấu tổ chức chặt chẽ nhất trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, với số lượng 21.197 công ty cổ phần trong số 126.859 doanh nghiệp mới thành lập trên cả nước trong năm 2017 (chiếm 16,7%), Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần bao gồm có: (1) Đại hội đồng cổ đông; (2) Hội đồng quản trị; (3) Ban Kiểm soát, không bắt buộc phải có đối với công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông; (4) Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Như vậy, khác với công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, với hệ thống quản lý của công ty tương ứng là chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên của công ty, trong công ty cổ phần, có tới hai hội đồng quản lý là Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông của công ty. Do đó, khi công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh, tùy từng nội dung thay đổi mà tiến hành họp Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông sao cho phù hợp với quy định của pháp luật. Để quý Khách hàng hiểu rõ hơn về nội dung này, trong nội dung bài viết dưới đây, Bravolaw xin giới thiệu với quý Khách về thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mới nhất như sau:

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Bài viết mới:

Về Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần

Về cơ bản, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần bao gồm:

1.Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định đối với từng nội dung đăng ký thay đổi, quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

2. Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

3. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

4. Các giấy tờ, tài liệu có liên quan tương ứng với từng nội dung thay đổi;

Chẳng hạn, trường hợp công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật, hồ sơ cần phải có bản sao CMND người đại diện theo pháp luật mới.

5. Giấy ủy quyền và CMND người được ủy quyền (nếu có).

Vậy trường hợp nào phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông? Trường hợp nào phải tiến hành họp Hội đồng quản trị? Theo quy định tại Điều 135, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 về quyền và nghĩa vụ của Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong công ty, và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký kinh doanh thì:

Hội đồng quản trị tiến hành họp và quyết định thay đổi những nội dung sau:

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu việc thay đổi không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung về: họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn và gia hạn tạm ngừng
 • Thành lập/chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp và quyết định thay đổi những nội dung:

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu việc thay đổi dẫn đến thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
 • Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp;
 • Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
 • Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty do chuyển nhượng cổ phần.

Về cách thức, trình tự nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Một là, về cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ qua mạng.

Cụ thể, sau khi chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh nêu trên, quý Khách hành tiến hành nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Hai là, về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ

Khi quý Khách nộp hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng thành công, hệ thống đăng ký kinh doanh sẽ gửi về địa chỉ email đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh của quý Khách “Giấy biên nhận”.

Căn cứ vào Giấy biên nhận này, sau khoảng từ 03-05 ngày làm việc (tùy thuộc vào loại hình thay đổi đăng ký kinh doanh), hệ thông đăng ký kinh doanh sẽ gửi email trả lời quý Khách về tính hợp lệ của hồ sơ như sau:

 • Thông báo hồ sơ hợp lệ, nếu quý Khách nhận được thông báo này, quý Khách tiến hành nộp hồ sơ bản giấy (là bản đã nộp qua mạng) trực tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở, và nhận kết quả sau 04 giờ.
 • Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ, khi nhận được thông báo này, quý Khách hàng phải tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ phù hợp với nội dung thông báo và tiến hành nộp lại hồ sơ.

Ba là, về thời gian thực hiện thủ tục: 03-05 ngày làm việc.

Bốn là, về phí, lệ phí nhà nước gồm: phí công bố là 300.000 đồng.

Năm là, cơ quan có thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mới nhất. Quý Khách hàng có thể liên hệ đến số hotline: 1900.6296 để được tư vấn về dịch vụ làm thay đổi đăng ký kinh doanh của Bravolaw và được tư vấn và giải đáp tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rate this post
Bạn đang xem Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mới nhất hoặc Thay doi dang ky kinh doanh cong ty co phan moi nhat trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap