thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Văn bản mẫu doanh nghiệp » Mẫu thông báo cập nhật thông tin doanh nghiệp mới nhất, CMND, SĐT,EMAIL

Mẫu thông báo cập nhật thông tin doanh nghiệp mới nhất, CMND, SĐT,EMAIL

 TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

( Bổ sung cập nhật chứng minh nhân dân, cập nhật số điện thoại, cập nhật email, cập nhật sửa đổi ngày thnags năm sinh người đại diện bị sai, cập nhật các thông tin khác còn thiếu)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

Các giấy tờ gửi kèm:

– ………………….

– ………………….

– ………………….

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[1]

 

[1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Dịch vụ cập nhật thông tin người đại diện trên đăng ký kinh doanh.

Liên hệ ngay BRAVOLAW 19006296 để được tư vấn hướng dẫn thêm.

Tags:
Bạn đang xem Mẫu thông báo cập nhật thông tin doanh nghiệp mới nhất, CMND, SĐT,EMAIL hoặc Mau thong bao cap nhat thong tin doanh nghiep moi nhat, CMND, SdT,EMAIL trong Văn bản mẫu doanh nghiệp

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2023 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap